ผลงานผู้เรียน

ผลงานผู้เรียนที่ออนไล์คอร์สต่างๆ
อบรมเชิงปฎิบัติการ อินโฟกราฟฟิก

ให้ความรู้แก่ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ กระทรวงการคลัง ในหัวข้อ Infographic Presentation

ผลงานคอร์ส Motion Graphic

การออกแบบ Motion Graphic ผลงานนักเรียนคอร์สออนไลน์

ผลงานคอร์สออกแบบโลโก้

นักเรียนคอร์สออนไลน์ การออกแบบโลโก้ออนไลน์