คุณกฤติเดช นาคอ่อน  Creative Director Infographic : (HYSO! Infographic Studio )ได้เกียรติรับเชิญไปบรรยายให้ความรู้แก่ บุคลากร และเจ้าหน้าที่
วันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ  สำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง โดยมีเนื้อหาในการบรรยายในหัวข้อ  "การทำอินโฟกราฟฟิกอย่างไร ให้ได้ใจคนอ่าน ขั้นสูง"
ซึ่งกระแสนิยม Infographic ในขณะนี้ กำลังเป็นที่นิยม ในสังคมยุคปัจจุบันที่ทุกคนก้มหน้าก้มตา  กดโทรศัพท์มือถือ เพื่อดูข้อมูลข่าวสารที่เราพบ เห็นในสังคมออนไลน์

รับงานวิทยากรให้ความรู้ในด้านวิชาการ อินโฟกราฟฟิก

รับงานวิทยากรให้ความรู้ในด้านวิชาการ อินโฟกราฟฟิก

รับงานวิทยากรให้ความรู้ในด้านวิชาการ อินโฟกราฟฟิก

ผลงานบางส่วนที่ผู้ร่วมสัมมนาได้รับในการอบรม โดยผู้อบรมสามารถย่อยเนื้อหาแล้วนำมาทำเป็น Infographic ด้วยตนเองเพื่อนำเสนองานได้

โดยเนื้อหาหลักสูตรการสัมมนาครั้งนี้  ได้เน้นที่ข้อมูลข่าวสารที่เราพบเห็นในสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ ล้วนเป็นข้อมูลเนื้อหาที่มากมาย โดยมากจะเป็นตัวหนังสือ หรือตัวเลขทำให้ผู้อ่านปวดเศียร เวียนเกล้า และไม่น่าสนใจ วิทยากรได้แนะนำเทคนิคที่ต้องย่อยเนื้อหา และตกผลึกมาเป็นภาพ ให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย แม้ในช่วงเวลาที่เราเพียงแค่กวาด สายตามองไปเท่านั้น  โดยประกอบเป็นสัญลักษณ์รูปภาพ ลายเส้นต่างๆ ให้ดึงดูดใจ สีสันสะดุดตา หรือที่เรียกกันว่า Infographic

และผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมกราฟิกเช่น Photoshop และ Illustrator ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากๆ ในการออกแบบ และความสวยงามอีกด้วย