เลือกคอร์สที่ต้องการเรียน

เลือกคอร์ที่คุณต้องการเรียนออนไลน์ โดยแต่ละวิชาไม่เท่ากัน เพราะบางคอร์สจะมี workshop และมีการส่งการบ้านเพื่อขอรับประกาศนียบัตร

โอนเงินค่าคอร์ส

ผู้ที่สนใจเรียนคอร์สต่างๆ ต้องชำระเงินค่าเรียนออนไลน์ โดยสามารถเลือกช่องทางในการชำระเงินได้ ตามธนาคารที่แจ้งไว้

แจ้งการชำระเงิน

เมื่อชำระเงินแล้ว แจ้งการชำระเงิน ทาง Line : Proxy2014 ทางเจ้าดำเนินการส่ง User/Password ให้เพื่อ login เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์